Niečo dostanú zadarmo, inde zase ušetria aj stovky eur. Penzisti majú nárok na zľavy od štátu aj samospráv

Napriek tomu, že priemerný dôchodok každý rok stúpa, jeho pomer k priemernej mzde je stále nízky. Viacerí penzisti tak môžu mať problém aj s bežným financovaním domácnosti. Viacerí z nich síce už neplatia hypotéku, náklady za energie či potraviny im stúpajú rovnako, ako ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu. Štát, ale aj samosprávy im preto umožňujú ušetriť na veciach, bez ktorých sa nezaobídu. Ide napríklad o cestovanie, lieky, potraviny či bývanie. Niečo majú pritom zadarmo, za iné veci zase platia oveľa menej peňazí.

Starobní penzisti vlani v priemere dostávali dôchodok na úrovni niečo málo cez 606 eur mesačne. Pomer priemerného starobného dôchodku k priemernej mzde predstavoval 42,39 percenta. Starobní dôchodcovia tak majú na mesačné živobytie len necelú polovicu z toho, čo pracujúci ľudia. V minulosti sa im tiež pri prudkom zdražovaní zvyšovali dôchodky s výrazným oneskorením. Súčasná legislatíva už počíta s tým, že ak miera dôchodcovskej inflácie od poslednej valorizácie presiahne päť percent, penzie sa budú valorizovať kedykoľvek v priebehu roka.

Pre penzistov je napriek tomu drahé napríklad bývanie. Aj keď už väčšina z nich nemá úver, musia platiť napríklad daň z nehnuteľnosti. V tomto smere ponúkajú zľavy pre dôchodcov samotné samosprávy, no sčasti ich limituje zákon. Vo svojich záväzných predpisoch môžu poskytnúť zľavu pre dôchodcov pri dani z nehnuteľnosti či z pozemkov ľuďom nad 62 rokov. Ide o najnižšiu možnú hranicu, takže niektoré mestá či obce poskytujú zľavu či oslobodenie od dane od vyššieho veku. Dôchodcovia väčšinou platia polovičnú daň z nehnuteľnosti. Zľavu pre dôchodcov si v tomto prípade musia uplatniť, nedostanú ju automaticky.

Ušetriť v rámci daní a odvodov môže aj pracujúci penzista. Od platenia sociálnych odvodov je oslobodený v prípade, že zarába maximálne 200 eur mesačne. Musí ale pracovať na dohodu. Môže tiež získať späť zaplatené dane, ktoré vlani za nich zamestnávateľ odvádzal. Týka sa to penzistov, ktorí vlani zarobili maximálne 2 461,41 eura za celý rok.

Príklad na zľavy pre dôchodcov pri dani z nehnuteľnosti:

 • Bratislava – Zníženie dane z pozemkov o 50 % a zo stavieb a bytov o 70 % pre osoby staršie ako 65 rokov.
 • Žilina – Zníženie dane zo stavieb na bývanie a bytov o 40 % pre osoby staršie ako 64 rokov.
 • Košice – Zníženie dane z bytu a stavieb o 50 % a z pozemkov o 30 % pre osoby vo veku nad 70 rokov.
 • Trenčín – Zníženie dane z pozemkov, stavieb a bytov o 50 % pre osoby staršie ako 70 rokov.
 • Trnava – Zníženie dane z pozemkov, stavieb a bytov o 75 % pre osoby staršie ako 62 rokov.
 • Nitra – Zníženie dane z pozemkov, stavieb a bytov o 50 % pre osoby staršie ako 70 rokov.
 • Banská Bystrica – Zníženie dane zo stavieb a bytov o 60 % pre osoby staršie ako 62 rokov.
 • Prešov – Zníženie dane z pozemkov, stavieb a bytov o 50 % pre osoby staršie ako 70 rokov.

Penzisti majú zľavy aj pri cestovaní

Penzisti môžu ušetriť nemalé peniaze aj pri cestovaní. V rámci vnútroštátnej prepravy vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko môžu cestovať dokonca zadarmo. Nárok na stopercentnú zľavu z cestovného majú poberatelia slovenského dôchodku alebo podobnej dávky vyplácanej verejnou inštitúciou členského štátu Európskej únie (EÚ). Týka sa to ľudí do 62 rokov, ktorí majú slovenské občianstvo či občianstvo iného štátu EÚ, alebo tam majú aspoň trvalý pobyt. Výnimkou sú poberatelia výsluhového dôchodku, ktorým už skončil služobný pomer. Na cestovanie vlakom zadarmo majú nárok aj seniori nad 62 rokov, ktorí napríklad nepoberajú žiaden dôchodok.

Keď chce dôchodca cestovať zadarmo, musí sa najprv zaregistrovať. K tomu bude okrem fotky a občianskeho preukazu potrebovať potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní. V prípade poberateľov dôchodkov vyplácaných v inom štátu EÚ musí byť potvrdenie preložené do slovenského alebo českého jazyka. Seniorom nad 62 rokov veku bude stačiť fotografia a občiansky preukaz. Po registrácií dostane senior preukaz. Na vlak si aj napriek tomu musí vždy vyzdvihnúť lístok v hodnote nula eur. Na tratiach so samoobslužným výpravným systémom lístok nepotrebuje.

Inak to funguje pri autobusovej doprave. Dôchodcovia pri nich síce majú zľavnené cestovné, ale podmienky sú v jednotlivých krajoch či mestách odlišné. To isté platí aj pre mestskú hromadnú dopravu. V prímestských autobusoch platí, že zľavy na cestovnom sa začínajú od 60. roku veku dôchodcu. Penzisti potom platia len symbolickú časť z cestovného. Dôchodcovia nad 70 rokov už môžu mať cestovanie v autobuse aj zadarmo. Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné sa musia preukázať občianskym preukazom alebo kartičkou dopravcu. Pri mestskej hromadnej doprave platia podobné pravidlá. Rozhoduje o nich samotné mesto.

Príklad na zľavy pre dôchodcov v prímestskej doprave:

Bratislavský kraj:

 • Dôchodcovia od dovŕšenia 60. roku veku, ktorí sú poberatelia starobného, invalidného či. výsluhového dôchodku cestujú za zľavnené cestovné. Osoby staršie ako 63 rokov cestujú automaticky za zľavnené cestovné. Svoj nárok preukazujú dokladom totožnosti. Zľavnené cestovné sa potom odvíja od tarifnej vzdialenosti.
 • Osoby staršie ako 70 rokov majú nárok na osobitné cestovné, ktoré sa poskytuje vo forme 365-dňového predplatného cestovného lístka. Po schválení žiadosti je v tomto prípade cestujúcemu umožnená kúpa ročnej električenky za 0 eur. Vydanie čipovej karty je aj pre penzistov spoplatnené.

Žilinský kraj:

 • Osoby staršie ako 62 rokov majú nárok na zľavnené cestovné. Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné je potrebné preukázať sa platným dokladom totožnosti alebo platným preukazom vydaným dopravcom, alebo iným dokladom, ktorý obsahuje jeho fotografiu, meno a priezvisko, dátum narodenia.
 • Zľavnené cestovné sa potom odvíja od tarifnej vzdialenosti a od toho, či cestu senior platí v hotovosti alebo z dopravnej karty. Cena dopravnej karty sú štyri eurá. Na čipovú kartu si môžu ľudia peniaze aj vkladať, pričom môže ísť len o celé eurá a minimálny vklad je päť eur.

Nie je účet ako účet

Napriek tomu, že sa ešte veľa dôchodkov vypláca v hotovosti, značná časť penzistov si ho už necháva posielať na účet. Okrem klasických bankových účtov existujú aj také, ktoré musia byť v banke zriadené zo zákona. Je to služba, ktorú môžu využívať ľudia s nízkym príjmom a nemajú záujem o širšie balíky. Bezplatný účet je výhodný napríklad pre dôchodcov, ktorí ho po splnení podmienok majú zadarmo. Ich príjem nesmie byť vyšší ako 1,1-násobok minimálnej mzdy. Keďže od začiatku tohto roka je minimálna mzda stanovená vo výške 750 eur, čistý mesačný príjem penzistu nemôže presiahnuť 825 eur.

Keď chce mať penzista účet zadarmo, nesmie mať otvorený žiaden ďalší účet okrem termínovaného vkladu, osobitného účtu dlžníka, vkladnej knižky, sporiaceho účtu či stavebného sporenia. Penzista potom získa základný balík, v rámci ktorého môže vkladať a vyberať peniaze, vykonávať úhrady či trvalé príkazy. Zároveň je súčasťou základného bankového produktu aj elektronické bankovníctvo a vydanie medzinárodnej debetnej karty s obnovou po skončení jej platnosti. Všetky služby, ktoré by chcel dôchodca navyše, si musí priplácať podľa aktuálneho cenníka banky.

Penzisti si musia dať pozor, aby im na bezplatný účet za rok neprišla suma vyššia ako 15-násobok minimálnej mzdy. Počas tohto roka ide o sumu 11 250 eur. Banka môže v takom prípade zrušiť poskytnutie základného bankového produktu. Dôchodca tak bude musieť za účet platiť klasický mesačný poplatok.

Na bankovom trhu sú dostupné aj ponuky účtov zamerané na dôchodcov. Sú síce spoplatnené, ale cena je nižšia ako pri bežnom účte. Aj pri nich musia dôchodcovia spĺňať určité podmienky ako napríklad minimálny zostatok na účte.

Príklady na zľavy pre dôchodcov v banke:

 • VÚB banka (senior konto) – mesačný poplatok za účet je 0,95 eura, povinný zostatok je 6 eur
 • Poštová banka (užitočný účet senior) – mesačný poplatok za účet je 2,90 eura, povinný zostatok je 7 eur
 • Slovenská sporiteľňa (space účet pre ľudí nad 62 rokov) – mesačný poplatok za účet je 3 eura, povinný zostatok je 0 eur

Zľavy pre dôchodcov na zdravie a potraviny

Penzisti ušetria aj pri liekoch. Dôchodca na ne nič nedopláca v prípade, ak jeho penzia nie je vyššia ako 60 percent priemernej mzdy v krajine spred dvoch rokov. Hranica dôchodku je v tomto roku na úrovni 782,40 eura mesačne. Nárok na nulový doplatok sa v lekárni preukazuje napríklad preukazom poistenca či občianskym preukazom. Aj keby penzista prekročil limit príjmu, stále je chránený maximálnym limitom na doplatok. Ten nesmie byť napríklad pri invalidoch vyšší ako 12 eur a pri starobných penzistoch zase 30 eur. Limity sú zavedené v legislatíve a zdravotné poisťovne sa ich musia držať.

Štát dotuje podporu zdravia dôchodcov aj takzvanými rekondičnými pobytmi. Program funguje od roku 2011, pričom suma príspevku bola do nedávna vo výške 50 eur. Po novom môžu penzisti čerpať príspevok v sume sto eur. Príspevok sa zdvojnásobil vo februári tohto roka. Celková alokovaná suma na tieto pobyty je 1,4 milióna eur a môže sa na ne dostať približne 14-tisíc seniorov ročne. Nárok má poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku. Pracujúci penzisti nárok nemajú. Príspevok pritom nedostáva priamo dôchodca, ale zariadenie, ktoré pobyt zabezpečuje.

Niektoré mestá a obce tiež poskytujú penzistom príspevok na stravu. Samosprávy to robia tak, že dotujú časť sumy stravného lístka na jeden deň. Penzista tak platí napríklad len tretinu jeho ceny. Dôchodca môže takto získať lacnejší obed každý pracovný deň. O finančný príspevok treba požiadať priamo na mestskom či obecnom úrade. Dôchodca musí so sebou spravidla doniesť aj občiansky preukaz a rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku. Príspevok ale nemusia poskytovať všetky samosprávy a o jeho výške rozhodujú sami.

Článok je prevzatý zo stránky www.finsider.sk so súhlasom autora.

Zdieľajte článok

Ak sa vám tento článok páčil, môžete ho zdieľať.

Mám záujem o viac informácií

Po vyplnení údajov Vás budeme kontaktovať